Aşağı kaydır
29.02.2024
Termoregülatör nedir?

Sulu ve Yağlı Tip Kalıp Şartlandırıcılar, Isı Düzenleyiciler

Termoregülatör kelimesinin orijinali olan "thermoregulator" kelimesi, İngilizce "thermal" (termal, ısısal) ve "regulator" (regülatör, düzenleyici) kelimelerinin birleşmesinden oluşur ve adı üzerinde ısı düzenlemesi yapan makinelerdir.

Özellikle kalıp soğutma ve ısıtma işlemleri gibi sıcaklığın çok spesifik şekilde ayarlanması gereken uygulamalarda termoregülatörler gerekli hassasiyeti sağlayan araçlar olarak kullanılır. Kalıp sanayiinde ancak bu hassasiyet sayesinde yüksek kalitede ürün elde edilebilir. MIT mühendislerinin geliştirdiği termoregülatörler de hassas ısıtma ve soğutmayı kademeli olarak yapabilecek şekilde tasarlanır.

Birçok farklı kalıp tekniği vardır ve bunların hepsinde ısı düzenleyici olarak termoregülatörlerden ısı düzenleyici olarak faydalanılır. Örneğin plastik enjeksiyon makinelerinde ihtiyaç duyulan kalıp sıcaklığı dolum sırasında ve dolum sonrasında farklıdır. Yüksek sıcaklıktaki sıvının kalıba doldurulurken donmaması ve yapısının bozulmaması için kalıbın da yüksek bir sıcaklıkta olmasına, dolduktan sonra da en uygun sürede katılaşıp kalıptan ayrılmaya hazır hale gelmesi için de kalıbın soğuk olması gerekmektedir. Bu sebepten ısıl dengeyi sağlamak için plastik enjeksiyon makinalarında MIT Termoregülatörleri (ısı düzenleyiciler) sıklıkla kullanılır.

Plastik kalıp enjeksiyonu ile kaliteli ürün üretmek için kaliteli bir termoregülatör kullanmak şarttır. Sıvı haldeki plastiğin sıvı kalabilmesi için önce stabil bir ısı dengesine sonra da donması için hızlı bir şekilde soğutulmaya ihtiyacı vardır. Termoregülatör kullanmadan bu iki şartı yerine getirmek imkansıza yakındır. MIT markalı termoregülatörler bu optimizasyonu ısıtma kısmında rezistanslarla, soğutma kısmında ise chiller hattından bağlanacak soğutma suyu ile sağlar. Soğutma suyu sağlanamayan durumlarda da termoregülatörü tamamlayıcı MIT Markalı komple soğutma sistemleri kurulur. Bu çalışma prensibi sayesinde, verimlilik artar, enerji tüketimi azalır en önemlisi zamandan tasarruf edilir ve üretim kapasitesi artar.

MIT Termoregülatörün Özellikleri ve Avantajları

  • Eksiksiz ürün üretimi sağlar.
  • Yüksek kaliteli yüzeyler ve düşük malzeme kaybı sunar.
  • Düşük iç gerilime ve yüksek mukavemete sahiptir.
  • Kalıp sonrası işlemlere(çapak alma, boyama vb.)gereksinim duymaz .
  • Çevrim süresi kısaltma ve üretim miktarını arttırır.
  • Enerji tüketimi azaltır.