Roots Blowerlar

Roots blowerlar, havayı iletmek için kullanılan pozitif deplasmanlı blowerlardır. Endüstrinin birçok sektöründe kullanılmaktadır. Airoo blowerlar, basınç ve vakum uygulamalarında yüksek verimlilik ve enerji tasarrufunda kendini kanıtlamış ve büyük bir ün kazanmıştır.

Basınçlandırmada; 10.000 m3 / saat ‘e kadar hava üfleme kapasitesi ve 1 bar’a kadar basınç aralığına çıkabilmektedir. Vakumda ise; 10.000 m3/saat’e kadar hava emme kapasitesi ve -500 mbar’a kadar vakum yapma özelliğine sahiptir.

Roots blowerlar, atık su arıtma tesisi, karides yetiştirme tesisi, çimento fabrikası, enerji santrali, madencilik, şeker fabrikası, pnömatik taşıma sistemi, biyogaz enerji santrali, çöp depolama gazı, enerji santrali, gaz tahliye tesisi, petrol ve gaz rafinerisi tesisi, çelik tesisi, döküm tesisi gibi alanlarda kullanılmaktadır.


Teknik Özellikler
Kullanım Alanları
İndirilebilir İçerikler
Teklif Formu