Nötralizasyon Üniteleri

Nötralizasyon üniteleri yoğuşmalı sistemlerde oluşan kondanse suyu nötralize eden cihazlardır. Asidik özelliği artan bu atık suların şebeke veya giderlere gitmeden önce nötralize edilmemesi, mevcut tesisatta ciddi hasarlara yol açabilir. O yüzden atık suyunun kabul edilebilir asidik değerlerin dışına çıktığı durumlarda bu suların mevzuatlarca belirlenen deşarj değerlerine ulaşabilmesi için nötralizasyon tankları kullanılır.

Genel Bilgi
Kullanım Alanları
Teklif Formu