Aktüatörler

Aktüatör vananın açma/kapatma işleminin otomasyonunu sağlayan bir operatör mekanizmasıdır. Vananın üzerine monte edilir ve vana gövdesine bağlanır. Aktüatörlerin farklı türleri ve bu türlerin farklı kullanım alanları vardır. Güç tahrikli aktüatörler temel olarak üçe ayrılır.

Elektrikli Aktüatör
Vanayı açıp kapamak için elektrik motorunu kullanır.

Pnömatik Aktüatör
Vanayı açıp kapatmak için basınçlı havanın çalıştırdığı pnömatik sistemleri kullanır.

Hidrolik Aktüatör
Vanayı açıp kapatmak için basınçlı sıvının çalıştırdığı hidrolik sistemleri kullanır.

Genel Bilgi
Kullanım Alanları
İndirilebilir İçerikler
Teklif Formu