Sosyal Sorumluluk

Ekin Endüstriyel olarak birlikte gelişim ve birlikte büyüme arzumuzla ilk günden bugüne toplumsal fayda sağlayacak projelere destek veriyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir duyarlılık oluşturmaya ve bu duyarlılığı mümkün olduğunca daha geniş çevrelere ulaştırmak için gayret gösteriyoruz.

Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk anlayışımızla eğitim, sağlık ve çevre konularında çeşitli toplumsal paylaşım projelerine büyük bir ilgiyle düzenli olarak destek veriyoruz. Çalışanlarımıza ve onların ailelerine, müşterilerimize, bayilerimize, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için itinayla çalışıyoruz.

Kurumsal anlamda hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, gelecek nesillere ışık olmak amacıyla öğrenciler tarafından oluşturulan projeleri de tüm gücümüzle destekleyerek sahip çıkıyoruz. Ayrıca, bölgemizde olan projelere talep ve ihtiyaçlarını da öncelikli olarak değerlendirmeye alıyoruz.

Eğitim alanında gerek bölgemizde gerekse Türkiye genelinde yürütülen birçok projeyi desteklemekten gurur duyuyoruz. Sektörün lider kuruluşu olarak, meslek liseleri ve üniversiteler ile eğitim ve istihdam odaklı projeler yürütüyoruz. Ayrıca inovasyon, yenilenebilir enerji, ar-ge gibi alanlarda Türkiye'nin seçkin üniversitelerindeki öğrenci topluluklarının projelerine de destek veriyoruz.Sağlık alanında da sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Belirli aralıklarla düzenlediğimiz sağlık temalı seminerlerle çalışanlarımızı gönüllü kan bağışı, sigaranın zararları ve benzeri konularda bilgilendiriyoruz. Her fırsatta da sağlık alanında yürütülen projeleri gönülden destekliyoruz.

Yatırımlarımızla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz. Sponsorluklarımız, sosyal sorumluluk projelerimiz ve çalışanlarımızın gönüllü destekleriyle de topluma öncü ve örnek olmayı hedefliyor, bunun için çaba sarf ediyoruz. Sivil topluma yönelik çalışmalarımızın sürdürülebilir etkiler yaratması için destek verdiğimiz projeleri seçerken kalıcı fayda üreten projelere öncelik veriyoruz.

Sahip olduğumuz kaynakları daha verimli kullanıyor ve şirketimiz içerisinde geri dönüşümü en etkin şekilde sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu özeni; çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.