Kullanım Alanları / Petro-Kimya ve İlaç

Kimya ve ilaç sektörlerinde yüksek sıcaklık ve basınçlarda çalışabilecek eşanjörlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın yanı sıra bu eşanjörlerin korozif (tehlikeli), agresif gaz ve sıvı akışkanların kullanımına uygun tasarlanmış olması gerekir. Bu ihtiyaçları karşılayan kaynaklı ve yarı kaynaklı MIT Plakalı Isı Eşanjörleri ile petro-kimya ve ilaç endüstrisi için ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz.