Metal sanayinde üretimde yüksek sıcaklıklar ortaya çıktığından soğutma sistemleri çok önemlidir. Bu bağlamda MIT ısı eşanjörleri aşağıdaki soğutma uygulamalarında sıklıkla kullanılır.

  • Döküm Ocaklarında Kalıpların Soğutulması
  • Hidrolik Yağ Sistemlerinde Yağların Soğutulması
  • Yüksek Fırınların Elektrik Panellerinin Soğutulması
  • Isı Geri Kazanımı
  • Ortam Havasının Soğutulması
  • Elektroliz ve Eloksal Kaplama Gibi Metal Yüzey İşlemleri
  • Ocak ve Elektrik Ünitelerinin Soğutulması