Kurumsal Politikalarımız

Ürün kalitemizden, katma değerli hizmetlerimize; çalışan memnuniyetinden, müşteri memnuniyetine her alanda sürdürülebilir başarımızı oturmuş kurum kültürümüze borçluyuz. Kurum kültürümüzün temelinde ise kapsamlı kurumsal politikalarımız yatıyor. Bu politikalar sayesinde tüm faaliyetlerimizi kişilerden ve pazar dinamiklerinden bağımsız şekilde aynı kaliteyi sunacak şekilde tasarlıyoruz.

Isıtma ve soğutma sektörünün lider kuruluşu olmamızın sırrını da sahip olduğumuz kaliteli insan gücünde görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki fark yaratmak için 20 yıla yaklaşan tecrübeyle alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan kurumsal politikaların yanı sıra bu politikaları kusursuz uygulayacak kadrolara da sahip olmak gerekiyor.

Müşteri odaklı yaklaşımımızı sektörün ihtiyaç ve beklentilerini MIT markalı ürünlerimize en iyi şekilde yansıtarak gösteriyoruz. Yenilikçi çizgimize uygun modern üretim ve pazarlama anlayışımızı, uzman mühendislerimizin değerli tecrübeleriyle birleştirerek, ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sektörünün standartlarını yükseltiyoruz.

Satıştan Bakıma Mühendisçe Yaklaşım

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ve paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz derin bilgi birikimimiz ile satış öncesi ve sonrasında katma değerli hizmetler sunuyoruz. Proaktif çözümler üreten uzman mühendislerimiz sayesinde satış öncesinden, ürün bakımına kadar tüm süreçte fark yaratmaya odaklanıyoruz. “Kaliteli ürün, kaliteli hizmet, kaliteli çözüm” yaklaşımımızla üretici ve tedarikçi olmanın ötesinde kendimizi her türlü ısıtma-soğutma projesinde çözüm ortağı olarak görüyor ve bu motivasyonla çalışıyoruz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz eden satış öncesi süreçlerimiz, kalitesi tescilli ürün gamımız, uzman kadromuz ve titiz çalışma yöntemlerimiz ile müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşterinin haklarını korumak, her zaman birinci önceliğimizdir.

Kalite Politikamız

İhtiyacı karşılayan değil öngören proaktif bir yaklaşımla sürdürebilir kaliteyi hedefliyoruz. Kişisel düşüncelere değil stratejiye bağlı kurumsal bir yönetim anlayışını çalışan ve tedarikçilerimizin de dahil olduğu etkin karar verme mekanizmalarıyla buluşturuyoruz. Verimlilik ve sürdürebilirlik esasına dayalı bir operasyon yürütüyoruz.

Etik Değerler

Bütün faaliyetlerimizi önce yasalara, sonra da etik değerlere uygun şekilde gerçekleştiririz. Birlikte büyümeye inanır, tüm iş ilişkilerimizde karşılıklı fayda gözetiriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız

Tüm operasyonumuzu öncelikli olarak "Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her insanın hakkıdır." kuralına göre planlıyoruz. Önleyici İSG uygulamaları ve analizlerle riskleri minimize ediyoruz. Eğitimler ve yönlendirmeler ile hem kendi personelimizin hem de tedarikçi ve taşeronlarımızın farkındalığını artırıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara uygunluk konusunda “sıfır taviz” anlayışıyla çalışıyoruz.

Çevre Politikamız

Doğal kaynak tüketiminde israfın önlenmesini önemsiyoruz. Çevreyi kirletici unsurları ve atıklarımızı sürekli kontrol altında tutuyor, çalışanlarımızı da bu alanda sürekli bilgilendiriyoruz. Konu ile ilgili yasal mevzuata uyum konusunda asla taviz vermiyor, çevre dostu teknolojileri ve toplumsal duyarlılığa fayda sağlayacak her türlü çalışmayı da canı gönülden destekliyoruz.

Gizlilik Politikamız

Firmamız ile paylaşılan tüm kişisel bilgiler etik değerlerimiz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyumlu süreçlerimiz ile güvence altındadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Tüm bilgi teknolojileri operasyonumuz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun şekilde yönetilen bilgi güvenliği süreçlerimiz ile korunmaktadır.